Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

είναι σημαντικά για μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Qmmerce Limited θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου της είναι πολύ σημαντική και είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται μέσω του ιστότοπου αυτού.

 

Η πολιτική εμπιστευτικότητας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτό τον ιστότοπο ή εγγράφεται ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Qmmerce Limited συμφωνεί με αυτή τη χρήση.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον, προς ή μέσω αυτού του ιστότοπου, είναι εμπιστευτικά. Σε καμία περίπτωση αυτά τα δεδομένα δεν θα δημοσιοποιούνται ή θα γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του χρήστη.

 

Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική εμπιστευτικότητας. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει με την πολιτική εμπιστευτικότητας θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή και στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνεται σε αυτό τον ιστότοπο.

 

Η πολιτική εμπιστευτικότητας μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ενήμεροι για την πιο πρόσφατη πολιτική εμπιστευτικότητας που είναι σε ισχύ κάθε φορά που επισκέπτονται αυτή την ιστοσελίδα.

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 

1.1. Συνολικές Πληροφορίες: Συγκεντρώνονται πληροφορίες, από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς, για την παρακολούθηση της χρήσης αυτού του ιστότοπου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης του ιστότοπου και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες και άλλα τρίτα μέρη.

 

1.2. Προσωπικά Δεδομένα: Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γίνει εγγραφή προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στον ιστότοπο ή για να λαμβάνονται ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail, συμπληρώνεται μια on-line φόρμα εγγραφής, που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση, e-mail, χώρα και άλλες πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται εκουσίως από τους χρήστες ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση αυτών των στοιχείων επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα e-mail στο info@qmmerce.com.

 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ QMMERCE LIMITED

 

Ενίοτε, μπορεί να κοινοποιούνται μέσω e-mail ή ταχυδρομείου, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Qmmerce Limited και των επιχειρηματικών συνεργατών της (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία νέα ή προσφορές). Η Qmmerce Limited μπορεί να επικοινωνήσει με τους χρήστες μέσω e-mail, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη λειτουργία της Qmmerce Limited, την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων της, ή προκειμένου να τους παράσχει άλλες πληροφορίες που η Qmmerce Limited πιστεύει ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους πελάτες της ή τους χρήστες αυτού του ιστότοπου. Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση ανά πάσα στιγμή μέσω e-mail στο info@qmmerce.com. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να διαγραφούν από αυτή την επικοινωνία μέσα από το e-mail που λαμβάνουν.

 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Επιλέγοντας να παρέχουν στη Qmmerce Limited τα προσωπικά τους δεδομένα, οι χρήστες συναινούν στη χρήση τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, κατά το χρόνο που οι χρήστες παρέχουν τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα.

 

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικούς πρόσβασης και τείχη προστασίας. Η Qmmerce Limited διαθέτει πολιτικές ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατόν καλύτερα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών πληροφοριών.

 

4. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

 

Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, η Qmmerce Limited δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της μέσω του ιστότοπου www.qmmerce.com. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και/ή να χρησιμοποιηθούν και/ή να αποκαλυφθούν από την Qmmerce Limited, όπου η Qmmerce Limited έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο να αποκαλύψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε δυνάμει νομικής υποχρέωσης είτε δυνάμει δικαστικής απόφασης.

 

Η Qmmerce Limited δεν θα μεταβιβάσει, αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει ή θέσει στη διάθεση οποιουδήποτε τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών.

 

Οι χρήστες διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) του 2001, όπως έχει τροποποιηθεί. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι στη διάθεση της Qmmerce Limited και να ζητήσoυν τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων χωρίς καμία χρέωση.

 

5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του ιστότοπου και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Μερικές φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στον ιστότοπο και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να γίνει σύνδεση, επιταχύνοντας την πρόσβασή στον ιστότοπο και στις πληροφορίες που ο χρήστης επιθυμεί να δει.

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου www.qmmerce.com και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε ένα καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντας μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες βρίσκετε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (web browsers) δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας για να απορρίπτετε τα cookies, εάν προτιμάτε. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να σας αποτρέψει από το να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο.

 

Δείτε την Πολιτική Χρήσης των Cookies για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies.

 

6. ΠΑΙΔΙΑ

 

Ο ιστότοπος απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (καθώς είναι πελάτες και άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την Qmmerce Limited). Η Qmmerce Limited δεν συγκεντρώνει και δεν προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

 

7. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 

Η Qmmerce Limited μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυο ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή του ιστότοπου.

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Η Qmmerce Limited είναι ανοιχτή σε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική εμπιστευτικότητας, μέσω e-mail στο info@qmmerce.com.

 

 

© 2017 QMMERCE LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ

|

|